Vad tycker du om Lidingö?

För Moderaterna på Lidingö är det viktigt att vi har en levande och relevant kommunalpolitik. Därför lyssnar vi kontinuerligt till Lidingöborna och tar till oss vad du som Lidingöbo tycker att vi ska prioritera. Denna enkät är ett led i att föra en dialog och ska säkerställa att den politik vi vill driva är förankrad med boende på Lidingö. 

Enkäten går ut till alla vuxna på Lidingö och görs på uppdrag av Lidingömoderaterna. Dina svar hanteras konfidentiellt. 

Varför ska jag delta?
Din medverkan är frivillig, men ditt svar är mycket viktigt för oss. Varje svar gör undersökningen mer tillförlitlig och användbar. 

Vilka använder svaren och hur?
När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken kommer att användas av Moderaterna. Det kommer inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat.

Är mina svar verkligen skyddade?
Ja, regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:000) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Vi på Moderaterna är ansvariga för behandling av personuppgifter.

 

 

 

Stort tack för din medverkan!

 

Anna-Carin Pehrson,
Ordförande för Lidingömoderaterna

 

Tove Jarl,
Enkätansvarig

 


Om du har några frågor gällande enkäten, vänligen kontakta tovejarl@gmail.com